Algemene Voorwaarden
Art1. Algemeen

Deze voorwaarden binden zowel ons als degene die een huurovereenkomst met ons afsluit. Dit geldt ook voor de inlichtingen die worden gepubliceerd op de internet-site en/of brochures van brattforshuset.com.
Indien er wijzigingen op deze gepubliceerde inlichtingen plaats vinden, die aan de huurder mondeling of schriftelijk worden meegedeeld, voor ondertekening van de overeenkomst, komen deze wijzigingen in plaats van de oorspronkelijk gepubliceerde inlichtingen.
1.2 wij kunnen genoodzaakt zijn een aanbod, tijdelijk of definitief, in te trekken.

Art2. Reservering

2.1 Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van ons geschiedt telefonisch, schriftelijk, of via het internet. Al deze manieren van reserveren zijn bindend voor u. Bij afzegging na de reservering bent u derhalve kosten verschuldigd.
2.2 Binnen 48 uur na uw reserveringsaanvraag stuurt de huurder een exemplaar van het boekingsformulier naar de verhuurder. De betalingsgegevens worden u via e-mail toegezonden
2.3 Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst en eventueel betaling van de borgsom wordt de reservering definitief.

Art3. Prijzen

3.1 De prijzen vermeld op onze web-site zijn bindend voor de periode zoals vermeld. Energiekosten en eventueel toeristenbelasting kunnen in verband met wijzigingen, opgelegd door derden, worden aangepast. Prijzen die worden vastgelegd in de huurovereenkomst zijn bindend.
3.2 Op verzoek van ons dient een ieder zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.

Art4. Betaling

4.1 De huurder ontvangt z.s.m. een factuur voor de huursom en alle bijkomende kosten. De huurder dient deze factuur te voldoen uiterlijk 4 weken voor aankomst.
4.2 Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst, dient na ontvangst van het reserveringsformulier het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
4.3 Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de reservering automatisch te vervallen zonder verplichting of terugbetaling van de reeds betaalde borgsom.

Art5. Borgsom

5.1 Bij de ondertekening van de huurovereenkomst betaalt de huurder aan de verhuurder een waarborgsom ter hoogte van 200,00.
5.2 Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder uitsluitend enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris of de woonomgeving en indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
5.3 De eindcontrole op schades wordt door de beheerder na het vertrek van huurder gedaan.
5.4 Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding van de waarborgsom, zal de verhuurder binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst tot terugbetaling van de waarborgsom overgaan.

Art6 Aantal personen

6.1 Het aantal personen dat in het huis mag overnachten bedraagt maximaal 10.
Dit aantal mag in geen geval overschreden worden.
6.2 Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis geweigerd worden zonder terugbetaling of vergoeding.

Art7 Huisdieren

7.1 Het is de huurder niet toegestaan huisdieren (hond of kat etc.), mee te nemen.
7.2 Bij overtreding hiervan geldt het bepaalde in art 6.2.

Art8 Aankomst en vertrektijden

8.1 De aankomsttijd is altijd gelegen na 15 uur in de namiddag. Het vertrek moet voor 10 uur 's morgens plaatsvinden. Huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden. De sleutel bevindt zich op een vooraf aangegeven plaats.
8.2 Indien de huurder toch de vertrektijd overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van de volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.                                                    Art9 Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de huurder
.

9.1 In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht alle richtlijnen van ons na te leven en wordt hij wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van zijn onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de reservering en de algemene voorwaarden.
9.2 De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde pand en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
9.3 De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor de schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
9.4 De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van zijn gasten, evenals voor de schade die deze zouden veroorzaken.

Art10 Schoonmaak en oplevering

10.1 Het huis moet bij vertrek weer in zijn oorspronkelijke schone staat worden opgeleverd. Dat wil zeggen:
Het huisvuil moet in de container bij de weg worden gezet.
Het servies, het bestek, de potten en pannen dienen schoon te zijn en weer op hun plaats te staan.
Het huis moet opgeruimd zijn en gestofzuigd en het meubilair moet op zijn oorspronkelijke plaats staan.
Keuken, badkamer en toilet reinigen.
Koelkast leeg, schoon en uit ( deuren van de koel/vrieskast beetje open).
Alle tuin en terrasmeubilair moeten zijn schoongemaakt en weer op hun oorspronkelijke plaats staan.
Alle ramen en deuren afsluiten (goed controleren!).
In de zomer verwarming uit en in de winter de radiatoren op de laagste stand(1)

Meldt alle schades, breuk of gebreken!
10.2 De verhuurder doet er alles aan om u een zo aangenaam mogelijk verblijf in het huis te garanderen. De huurder die het huis in een zo'n danige vuile toestand achterlaat dat er extra kosten voor schoonmaak gemaakt moeten worden, zal hiervoor de rekening moeten betalen in de vorm van een inhouding op de borgsom.
10.3 De sleutel moet na afloop van de afgesproken huurperiode op dezelfde plek worden neergelegd.
 

 

 
  : print pagina : : naar boven :